UO > About > Organizational Structure > Rectorate

Aleš Zářický

Aleš Zářický

Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Room, floor, building: R 306, Building R
D 707, Building D
Position:Director
Vice-Rector for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of History (Faculty of Arts)
University Offices
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1010
+420 553 46 1971
E-mail:
Personal website:

Education

2011Full Professorship in Czech and Czechoslovak History Focusing on Economic and Social History
2006University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Habilitation (Associate Professorship) in Czech and Czechoslovak History
2000 – 2002University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Doctoral Studies in Economic and Social History (Ph.D.)
2000PhDr.
1996 – 1998University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Master’s studies of Specialized History (Mgr.)
1993 – 1996University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Bachelor studies of Specialized History (Bc.)
1992 – 1993Business Development Institute, Ostrava – Study programme manager and company economist

Employment

2011 - Professor of Czech and Czechoslovak History, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii (University of Silesia, Katowice, Poland)
2011 - Research Director, Centre for Economic and Social History, FF OU
2011 - Professor of Economic and Social History, FF OU, Department of History
2011 - Dean, Faculty of Arts, University of Ostrava (FF OU)
2008 - 2011Executive Director, Centre for Economic and Social History, FF OU

Experience

2008 – nowUniversity of Ostrava, Centre for Economic and Social History – Executive Director
2006 – nowUniversity of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Senior Lecturer
2002 – 2006University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Lecturer
1998 – 2000University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Head of the seminar library at the Department of History – civilian service

Research and Grant Activity

Active grants:

 • GAČR (Czech Science Foundation) 13-28086S

Inactive grants:

 • GAČR (Czech Science Foundation) 404/07/0769 Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky (author)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 409/06/0012 Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (co-author)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 409/02/D079 Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou (author)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 404/05/0322 Biografický slovník Slezska a severní Moravy (co-worker)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 409/00/1378 Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. (co-worker)

Membership in Advisory Boards and Professional Organizations

 • Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (since 2006 – advisory board deputy chairperson)
 • Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (since 2003 – advisory board chairperson)
 • Podkomise 404 GAČR (since 2006)
 • Nobilitas in historia moderna (book series) – (since 2008 advisory board deputy chairperson)
 • Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
 • Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity (since 2005)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (since 2005)

Basic research specialization

 • Economic history of the 18th – 20th centuries (history of business and the business community, history of industrial and agricultural companies, prosopographic research)


The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2019
ediční a redakční práce

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2015
ediční a redakční práce

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Year: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Year: 2015
stať ve sborníku

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Year: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Year: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Year: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob ... další autoři
Year: 2009
ediční a redakční práce

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fabric chimneys as a symbol of economic modernity
Aleš Zářický
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani in Res Publica Bohemica
Aleš Zářický, Petr Popelka
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrawa jako centrum petrochemii austro-węgierskiej
Aleš Zářický
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji
Aleš Zářický
Year: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

The Modernization and the Landscape. On Example of Mining and Iron Industries in the 19th and 20th Centuries
Aleš Zářický
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2019
ediční a redakční práce

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Year: 2019
ediční a redakční práce

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej
Aleš Zářický
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Year: 2018
uspořádání výstavy (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit
Aleš Zářický
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institut viščoi osvity Nacionalnoi akaděmii pedagogičeskich nauk Ukrainy / Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Aleš Zářický
Year: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2018
působení v zahraničí

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2018
ediční a redakční práce

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Year: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek: Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum = Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych: Muzeum Ziemi Morawskiej, Muzeum Ziemi Śląskiej
Aleš Zářický
Year: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vítkovice v érách zlomu. Na scénu přicházejí Rothschildové (1835-1843) a Gutmanni (1865-1873)
Aleš Zářický
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2017
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2017
působení v zahraničí

Sítě napříč sítěmi
Aleš Zářický
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
ediční a redakční práce

Antonín Bedřich Mitrovský (s. 138-139), Wilhelm Gutmann (s. 168)
Aleš Zářický
Year: 2016, Vlastivědné muzeum v Olomouci
kapitola v odborné knize

Euroazijské akademické fórum jako platforma mezinárodní spolupráce
Aleš Zářický
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2016
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2016
působení v zahraničí

Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.
Aleš Zářický
Year: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

MRVÍK, Vladimír Jakub: Zahrada květná a melounice
Aleš Zářický
Year: 2016
ediční a redakční práce

Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí / Polonika w zbiorach muzeów śląskich i morawskich
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego)
Aleš Zářický
Year: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?)
Aleš Zářický
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Rozvoj Těšínska za života Františka Josefa I.
Aleš Zářický
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
Radoslav DANĚK, Janusz Jan Spyra, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2015
ediční a redakční práce

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2015
ediční a redakční práce

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Year: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku

Evroaziatskij akademičeskij forum kak platforma meždunarodnogo sotrudničestva
Aleš Zářický
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2015
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2015
působení v zahraničí

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Year: 2015
ediční a redakční práce

Potenciál a perspektivy rozvoje restrukturalizovaných regionů na počátku 21. století
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Pracovní seminář k rozvoji tradičních průmyslových regionů
Aleš Zářický, Petr Rumpel
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Sedmdesát let od prvního náletu na Ostravu. 26. srpna - 3. října 2014. Dům u šraněk, Ostrava-Vítkovice
Aleš Zářický
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechticův žid / Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015
ediční a redakční práce

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Year: 2015
stať ve sborníku

Topografové zlaté éry historické topografie v českých zemích
Michaela Závodná, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2015
ediční a redakční práce

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Year: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu
Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014
ediční a redakční práce

Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evrazijskij nacionalnyj universitět iměni L. N. Gumiljova / L. N. Gumilyov Eurasian National University
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Jančík, Drahomír - Štolleová, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, 368 s.
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín
Aleš Zářický
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kostajskij gosudarstvěnnyj universitět iměni A. Baitursynova / Kostanay State University, named after A. Baitursynov
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Milan Myška: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostrava ve víru Velké války. 1.-31. července 2014, Radnice města Ostravy, Ostrava
Aleš Zářický
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sevěro-Kazašskij gosudarstvěnnyj universitět iměni M. Kozybaeva / North Kazakhstan State University, named for M. Kozybaeva
Aleš Zářický
Year: 2014
působení v zahraničí

Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013
Aleš Zářický, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Technická inteligence - Skutečnost nebo chiméra
Aleš Zářický, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6. 12. 2013
Aleš Zářický
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji II.
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji. Setkání druhé: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí L J. Scherschnika (1747-2014) / Historyk na prowincji w czasach nowoźytnych. Wiełoglos z okazji 200 rocznicy śmierci L. J. Sz. ...
Aleš Zářický
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2014
ediční a redakční práce

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša ... další autoři
Year: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Year: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Centrum a periferie - úvodní představení problému
Aleš Zářický
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Petr Hájek, Jindřich Soukup
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2013
působení v zahraničí

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej
Aleš Zářický, Kateřina Včíslová, Jana Knapiková
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Rewolucja piwna w Czechach. Piwo Pilsner Urquell jako fenomen przeszłośći i współczesnośći
Aleš Zářický
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Technická inteligence
Aleš Zářický
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.
Aleš Zářický, Mariana STONIŠOVÁ
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Year: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
ediční a redakční práce

Baki Slavyan Universiteti
Aleš Zářický
Year: 2012
působení v zahraničí

Brainstorming k problematice evropské sociální politiky
Aleš Zářický
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dny textilu v Jeseníku. Stručná informace o výstavě Historie textilního průmyslu na Jesenicku, stejnojmenné konferenci a publikaci
Aleš Zářický
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Donetskij děržavnyj universitět upravleniya / Donetsk State University of Management
Aleš Zářický
Year: 2012
působení v zahraničí

Dvě inspirující výstavy k procesu modernizace Ostravska: Vítkovice ve víru 20. století, 30. 4.-31. 8. 2012, Rothschildův zámeček, Ostrava-Vítkovice; Kdysi na Karolině aneb když za humny vyrostou doly a hutě, 4.-30. 9. 2012, Ostrava, MMO (Nová radnice)
Aleš Zářický, Radomír Seďa
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Year: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historie hornictví ve světle jednání X. sjezdu českých historiků
Aleš Zářický
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlučínské doly od nástupu Rothschildů do první světové války (1835-1914)
Aleš Zářický
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Illustrative outline of modern european entrepreneurship: GERŠLOVÁ, Jana: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2012
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2012
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2012
působení v zahraničí

Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století
Jiří Brňovják, Antoni Barciak, Aleš Zářický
Year: 2012, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

K počátkům dobývání kamenného uhlí na Hlučínsku (1870-1835)
Aleš Zářický
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

K problematyce kooperacji Rothschildów i Gutmannów w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w latach 1865-1895
Aleš Zářický
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.
Aleš Zářický, Jiří Malíř
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs ...
Aleš Zářický
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přehled dějin Ázerbajdžánu. Země věčného ohně III.
Aleš Zářický, Igrar Aliev
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Świat, Europa, Austro-Węgry i Śląsk Cieszyński w czasach dzieciństwa i młodości Józefa Kiedrońa
Aleš Zářický
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones)
Aleš Zářický
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2012
uspořádání konference, workshopu

XV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej Podróże i migracje w Europie Środkowej
Aleš Zářický, Bogusław Czechowicz, Jiří Brňovják
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Sv. 16, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011, 192 s.
Aleš Zářický, Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Drahomír Jančík - Eduard Kubů (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945). Praha 2011
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Eduard Kubů
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2011
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2011
působení v zahraničí

Irská a skotská šlechta na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků
Aleš Zářický
Year: 2011, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010
Aleš Zářický, Martin STRAKOŠ
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2011
stať ve sborníku

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Year: 2011
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický ... další autoři
Year: 2010, Professional Publishing
odborná kniha

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Aleš Zářický, Marek Vařeka, Jiří Brňovják
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Milan Myška. Z díla hospodářského historika
Aleš Zářický, Milan Myška, Zdeněk Jindra, Pavel Šopák
Year: 2010
ediční a redakční práce

Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945
Aleš Zářický, Marek Otisk, Lenka KRÁLOVÁ
Year: 2010, Montanex
odborná kniha

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010
ediční a redakční práce

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Year: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Šlechta v českém Slezsku v první polovině 20. století
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Year: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Year: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Year: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Introduction of Section I9: Public Activity of The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Antoni Barciak, Jiří Jung
Year: 2009, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.): JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Year: 2009
ediční a redakční práce

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Aleš Zářický
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

SZYMCZAK, D: Modernizace *po velkopolsku*. Pokus o charakteristiku modernizačních procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Město a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava 2009, s. 160-167.
Aleš Zářický
Year: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob ... další autoři
Year: 2009
ediční a redakční práce

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2009
působení v zahraničí

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Zapomenutí důlní podnikatelé 1. poloviny 19. století na Orlovsku
Aleš Zářický
Year: 2009
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Compass - Kompas
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Year: 2008
redakční a jazykové úpravy

Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města
Vladimír Horák, Aleš Zářický
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Jiří Jung
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátký pohled do zákulisí moderního podnikání hraběcího rodu Wilczeků
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Lisový, I. - Vellas, G.: Ellada boga Dionisa. Athens 2008
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Międzynarodowa konferencja naukova Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych / Mezinárodní vědecká konference Deficity historických věd v bádání o dějinách Slezska
Aleš Zářický
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008
redakční a jazykové úpravy

Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát)
Aleš Zářický
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research Efforts of Count Wilczek
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... další autoři
Year: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008
redakční a jazykové úpravy

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Aleš Zářický
Year: 2008
působení v zahraničí

VAŘEKA, Marek: Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582-1617. Univerzita Hradec Králové, Prostějov 2006, 287 s. + přílohy
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Year: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

VIKTOŘÍK, Michael: Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Olomouc 2005, 137 stran + přílohy
Aleš Zářický, Michael Viktořík
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Year: 2007
stať ve sborníku

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník českých zemí 6. (3 biogramy)
Aleš Zářický
Year: 2007, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 7. (4 biogramy)
Aleš Zářický
Year: 2007, Libri
kapitola v odborné knize

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007
redakční a jazykové úpravy

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... další autoři
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Year: 2007
redakční a jazykové úpravy

HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce)
Aleš Zářický, Petr Popelka
Year: 2007
redakční a jazykové úpravy

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příspěvek k problematice formování podnikatelských elit v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2007, Dokořán
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Štajgr
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Továrník (na příkladu Elbertzhagenů, Glassnerů, Hochstetterů, Millerů zu Aichholz a Maxe Böhma)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2007
působení v zahraničí

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts II.
Aleš Zářický
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník českých zemí 4. (2 biogramy)
Aleš Zářický
Year: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 5. (5 biogramů)
Aleš Zářický
Year: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) : supplementum: Šustková, H.: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Milan Myška, Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2006
redakční a jazykové úpravy

Bogus, M.: Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim vw XIX i XX wieku. Ostrava 2006
Aleš Zářický, Marzena Bogus
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Year: 2006
uspořádání konference, workshopu

Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví
Aleš Zářický
Year: 2006
stať ve sborníku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2006
stať ve sborníku

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2006
redakční a jazykové úpravy

Velkopodnikatel (příklad Johanna Larisch-Mönnich a dalších)
Aleš Zářický
Year: 2006
stať ve sborníku

Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (odpovědný redaktor za FF OU)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2006
redakční a jazykové úpravy

Výzkum dějin podnikání a podnikatelstva na Ostravské univerzitě v letech 2000-2005
Aleš Zářický
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts I.
Aleš Zářický
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (4 hesla + 3 mapy)
Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Year: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru
Aleš Zářický
Year: 2005
stať ve sborníku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Year: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Ostravsko-opavská operace
Aleš Zářický, Lenka Králová
Year: 2005, Montanex
kapitola v odborné knize

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Year: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
článek v odborném periodiku

In memoriam profesora Miloně Dohnala
Aleš Zářický
Year: 2004, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Year: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2004
stať ve sborníku

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2004
redakční a jazykové úpravy

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický
Year: 2004
stať ve sborníku

Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.
Aleš Zářický
Year: 2004
stať ve sborníku

Historical Encyclopedia of the Czech, Moravian and Silesian entrpreneurs within the first half of the 20th century and its place in the modern European historiography
Aleš Zářický
Year: 2003, European Business History Association Newsletter
článek v odborném periodiku

Jan Konečný - příběh zapomenutého vynálezce, konstruktéra a zlepšovatele.
Aleš Zářický
Year: 2003
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2003
redakční a jazykové úpravy

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (76 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století
Aleš Zářický
Year: 2003
stať ve sborníku

SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu
Aleš Zářický
Year: 2003
stať ve sborníku

Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války
Aleš Zářický, Autorský Kolektiv
Year: 2003, Anagram
kapitola v odborné knize

Vývoj majetkových vztahů v ostravsko-karvinském revíru na konci 19. a počátku 20. století
Aleš Zářický
Year: 2003
stať ve sborníku

Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906
Aleš Zářický
Year: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Moravskoostravští měšťanští podnikatelé na cestě od rodinných firem k nadnárodním společnostem (K problematice změn forem podnikání na konci 19. a počátku 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2002
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (4 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
kapitola v odborné knize

Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2002
stať ve sborníku

Od Zwierzinů ke Gutmannům - těžířstvo Sofien-Zeche v Porubě u Orlové a jeho předchůdci v letech 1841-1889
Aleš Zářický
Year: 2002
stať ve sborníku

Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
stať ve sborníku

Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2002
stať ve sborníku

Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
stať ve sborníku

K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889)
Aleš Zářický
Year: 2001
stať ve sborníku

Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka)
Aleš Zářický
Year: 2001
stať ve sborníku

Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Aleš Zářický
Year: 2001
působení v zahraničí

K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
Aleš Zářický, J. Bilan
Year: 2000
stať ve sborníku

K počátkům důlního podníkání židovské rodiny Gutmannů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873
Aleš Zářický
Year: 2000
stať ve sborníku

Vznik a vývoj Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v letech 1865-1889
Aleš Zářický
Year: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problém úrazovosti související s těžbou ve strmě uložených slojích na jámě Žofie v Porubě u Orlové v letech první československé republiky
Aleš Zářický
Year: 1999
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
ODEXOdborná exkurze
EXKExkurze
HFHomo faber
HFBHomo faber
HFFXHomo faber
HFXHomo faber
HIPR1Historický proseminář I
HIPR2Historický proseminář II
HIPR3Historický proseminář III
HIPR4Historický proseminář IV
HOSODHospodářské a sociální dějiny
HPSY1Historický proseminář I
HPSY2Historický proseminář 2
HSDHospodářské a sociální dějiny
HSDHHospodářské a sociální dějiny
OPOdborná praxe
PAPraktikum v archivech
PHDCZPř. hos. a soc. děj. č. zemí do r. 1918
PMPraktikum v muzeích
2ODPROdborná praxe
3DETEDějiny ekonomických teorií
3KOMPKomparativní dějiny Evropy
3PROBProblémy dějin střední Evropy
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SPARSpecializované praktikum v archivech
3SZ1YSZZ - Dějiny středoevropských zemí
3SZ2YSZZ - Vývoj historického myšlení
4HOFAHomo faber
4PAARPraktikum v archivech
4PAMUPraktikum v muzeích
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5GTHSGrandes themes hosp. a soc. dějin
5PRHSProblémy a metody hosp. a soc. dějin
6DETEDějiny ekonom. teorií a jejich aplikace
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6REGDRegionální dějiny
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
9DETDějiny ekonomických teorií
9GTGrandes themes hosp. a soc. dějin
9PRHSProblémy a metody hosp. a soc. dějin
9REGDRegionální dějiny


AuthorTitleType of thesisYear
Závodná MichaelaThe issue of urban rail transport in selected Moravian and Silesian cities in the years 1850-1918Doctoral thesis 2015 
Jung JiříKarl Max von Lichnowsky (1860-1928) The Life and the Lifestyle of the High Prussian Noble in Silesia at the Turn of 19th and 20th CenturyDoctoral thesis 2010 
Šústková HanaDeputies of Austrian Silesia on the Regional Assembley 1861-1918 (Silesian economic, intellectual and political elitesDoctoral thesis 2010 
Gromnica JanEvolution of the Chemical Industry in the Ostrava Region till the Nationalization.Master's thesis 2016 
Melena JanCultural-historical aspects of spiritualists activities in Austrian Silesia before the Second World WarMaster's thesis 2014 
Stařinská Lucie"Lany Action" in Ostrava-Karviná Minning District (1949-1953)Master's thesis 2012 
Jordánová EvaThe insight to the history state prison in czech countries to the year 1938. (For instance Moravian Ostrava and Opava)Master's thesis 2010 
Dučková MarkétaThe history of the sugar and chocolate industry in Opava during the nationalizace timeMaster's thesis 2007 
Kubová KateřinaHistory of the constructional company Grossmann and Fiala at the town planning period in Ostrava int the first part of twentieth centuryMaster's thesis 2007 
Sikorová BarboraHistory of Vine Breeding in Wine Sub-Region Znojmo (before Year 1945)Master's thesis 2006 
Gromnica JanCrude oil refinery of Ostrava (1888-1948)Bachelor's thesis 2013 
Palata PavelCzech Iron Works Retail Company Šafrata in Moravská Ostrava between 1918 and 1948Bachelor's thesis 2011 
Medveďová SoňaThe history of Firm Bubela and Comp., Factory of Knifes, Vsetín (1901-1948)Bachelor's thesis 2010 
Smetková JanaBrown Coal Mines Batas Trust in Ratíškovice (1927-1948)Bachelor's thesis 2010 
Stařinská Lucie"Lany Action" in Sources of OKD S. A. ArchiveBachelor's thesis 2010 
Laryš MarekA view of the life of the czech population in the Opava region after the nazi occupation in 1938 in the czech regional pressBachelor's thesis 2009 
Ryšavá LenkaHistory of hatter´s Firm Janyška and Comp. in Valašské Meziříčí (1921-1946)Bachelor's thesis 2009 
Bžatek JakubThe History of Peasant Joint-stock brewery in the Zahlinice city in the region of Kromeriz in the years 1895-1925Bachelor's thesis 2008 
Honová JanaFAKTORY FOR SAWING MACHINES CALLED MINERVA IN THE CITY OF OPAVABachelor's thesis 2008 
Lukešová HanaThe history of the ceramics manufactories Ditmar-Urbach from 1878 tu nationalization in ZnojmoBachelor's thesis 2008 
Materna AlešShips Manufacturing of Vitkovice Mines, Steel And Ironworks Corporation for Navy Marine of Austria-Hungary Monarchy (1893 - 1918)Bachelor's thesis 2008 
Vaculík LukášThe history of liqueur production in Opava to confiscationBachelor's thesis 2007 
Alsharif JanaHistory of mining rescue in Ostravsko-karvinském districtBachelor's thesis 2006 
Janulíková LenkaHistory of the Firm Jan Pivečka, leather and shoe factory in Slavičín (before year 1948)Bachelor's thesis 2006 
Šebáková JanaThe Böhm?s builder dynasty business activities in Moravian Ostrava and neighbourhood in the second half of 19th century and beginning of 20th centuryBachelor's thesis 2005 
Šebková DominikaStratification of german and czech gymnázium in Moravská Ostrava in 1897-1918.Bachelor's thesis 2005 


Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Statesolved
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities from the 18th to 20th century II
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ostravské univerzity
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statesolved
The Historical Process of Modernization (The Example of Austrian Silesia)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2017
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2016 - 12/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
Polonia in the collections of the Czech Museums ? Opava, Brno, Olomouc (Cultural Heritage / Preservation of Cultural Heritage abroad)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2016 - 12/2016
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Statefinished
Civil society in the process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Preservation and the Documentantion of the Polish Cultural Heritage in the Czech Republic ? the Historical Region of ?Zaolzie?
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2015 - 12/2015
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Industrialization and its importance for a formation of a modern civil society in Moravian-Silesian region
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Innovation of master studies at EkF VŠB-TUO including an improvement of key courses
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period10/2011 - 9/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Economical, social and cultural factors of historical process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Innovation of key courses of bachelor studies at Ekf VŠB-TU Ostrava including the English version processing
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2010 - 8/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2012 - 12/2012
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Genesis of the Czech Historiography of the Economic and Social History in Life-work prof. Milan Myška
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Prodigy "Big Business" in Austian Silesia before WW I
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2002 - 12/2005
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub